Flere kjente forskere kritiske til alle type vaksiner

  • Skrevet av Margit Vea
  • 18. desember 2022

Vaksiner skaper sykdom og livsvarig avhengighetsforhold til legemiddelindustrien

Jeg har lenge vært og er kritisk til alle vaksiner. I løpet av de siste månedene har jeg fått flere henvendelser med spørsmål om temaet. Her er noe informasjon og linker som dere kan studere videre. 

Dess mer jeg setter meg inn i temaet vaksiner, dess mer overbevist er jeg om at vaksiner gjør enormt mye mer skade enn gavn. Jeg har forstått at vaksiner først og fremst ikke handler om helse, snarere tvert imot. Vaksiner skaper sykdom og livsvarig avhengighetsforhold til legemiddelindustrien. Denne industrien tjener først penger på å integrere flere og flere vaksiner inn i oppfinnelsen «barnevaksinasjonsprogrammet», deretter på behandling av symptomene og helseskadene, følgene av vaksinene som opptrer resten av livet, gjennom flere generasjoner. Dess flere vaksiner de klarer å legge til i barnevaksinasjonsprogrammet, dess flere symptomer og helseskader vil folk slite med. Siden det ikke kreves verken grundig forskning på bivirkninger og effekt av vaksiner, samt at produsentene ikke kan straffeforfølges og stilles erstatningsansvarlig, fortsetter galskapen.

I løpet av «koronapandemien», den planlagte pandemien, er den kriminelle legemiddelmafiaens virksomhet avslørt av både forskere, leger og politikere. Det er oppløftende å registrere at flere leger stiller nå kritiske spørsmål til alle vaksiner.

En av verdens mest kjente kardiologer, Dr. Peter McCullough, innrømmer dette on the Defender Show:

https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-podcast-dr-peter-mccullough-vaccines-are-failing/

Alle vaksiner skader. Det er ikke sikkert det er spikeproteinet som gjør størst skade, men andre stoffer i injeksjonene.

Jonathan Jay Couey uttrykker noe av det samme i samtale med Girardot

Michael Yeaden sier rett ut at han er flau over å ikke ha gjort hjemmeleksen sin, at han var for vaksiner uten å undersøke hvilken effekt de har hatt.

«And it’s not just for this vaccine».
Dr. Harvey Risch sier i denne sendingen at hver eneste uønsket hendelse etter vaksinering har alltid vært undervurdert, mangelfullt analysert for å støtte pharma. Bivirkninger er oversett og ikke rapportert.

Det er mange som ikke har gjort hjemmeleksen sin. Trond Skaftnesmo er et unntak. I boken, Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen, som jeg fikk skrive etterordet til, har han flere kapitler som også omhandler barnevaksinene. Boken har 334 sluttnoter, så her er mange studier man kan studere nærmere, som . Boken er på norsk og kan bestilles på Paradigmeskifte forlags egen nettside, eller i bokhandlere rundt om i landet.

Fritt vaksinevalg har i mange år skrevet om mangelfull testing og bivirkninger av vaksinene som er i barnevaksinasjonsprogrammet. Det ligger blant annet en fagdebatt om vaksiner de hadde i Aftenposten som kan leses på nettsiden.

Childrens Healt Defence har jobbet med opplysning om vaksinebivirkninger i mange år. Her er en presentasjon over historien til hvordan Hepatitt B-vaksinen ble innlemmet i barnevaksinasjonsprogrammet.

De skriver blant annet: Hepatitt B-vaksiner, er de trygge? I mange år har foreldre vaksinert barna sine i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet uten å tenke over det, forutsatt at barnelegen og helsemyndighetene gjør det som er best for barnet. Men er det hele historien? Hør historien om disse injeksjonene – ingredienser  i injeksjonene og dosering, samt bivirkninger og studier gjort for å sammenligne de vaksinerte med de uvaksinerte.

Dokumentaren om den diabolske agendaen legemiddelindustrien har hatt i Afrika, er verdt å få med seg. Her forteller afrikanske kvinner hvilke følger det fikk for dem da de ufrivillig ble en del av et befolkningskontrolleksperiment fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Under dekke av et vaksinasjonsprogram, ble millioner av kvinner i Afrika sterilisert uten viten eller samtykke. Kvinnene mistet evnen til å bære frem en graviditet til termin, og regjering forsøker å skjule bevis. Dette er en dokumentar om en modig, kenyansk lege – Dr. Stephen Karanja – som advarte verden om at når de er ferdige med Afrika, vil de gå for barna og alle andre. Ledende eksperter uttrykker bekymringer angående andre vaksiner som kan forårsake infertilitet hos kvinner over hele verden, inkludert mRNAinjeksjonen (koronavak…)

Krybbedød

Data viser at så og si alle tilfeller av krybbedød skjer innen en uke etter vaksinasjon. Jeg har (flere år siden) etterspurt norske data hos Folkhelseinstituttet og og rettsmedisiner og krybbedødekspert Torleiv Rognum, men ikke fått svar.

Her kan du se og høre en samtale, diskusjon om disse funnene, hvor blant annet Dr. Paul Thomas deltar.

Upopulær kronikk

I 2019 fikk jeg en kronikk på trykk i Stavanger Aftenblad.

Sveinung Stensland gikk hardt ut i mediene og kalte innlegget mitt for søppelpropaganda med mer. Mer om det kan dere lese her.

Jeg svart på kritikken i avisene og spurte om vaksiner i kroppen er som sprøytemidler på jorden?

Igjen ble det skriverier i avisene, 6 motsvar i Haugesunds Avis på et innlegg jeg hadde, men jeg fikk ikke bruke retten til å trykke mitt svar til dem. Etter den erfaringen mistet jeg helt respekten for Haugesunds avis især, og mediene generelt.

Sveinung Stensland gikk hardt ut i mediene og kalte innlegget mitt for søppelpropaganda med mer. Mer om det kan dere lese her.

Jeg gjorde også et videopptak dere kan se her. Sveinung har som forventet ikke svar på spørsmålene jeg stilte ham.

Likte du artikkelen? Ikke glem å del