Er vaksiner på kroppen som sprøytemidler på jorden?

  • Skrevet av Margit Vea
  • 3. juli 2019

Svar til vaksineforskerne: forklaringene rundt dagens vaksinepraksis er etter min mening ikke gode nok.

Vaksineforskerne beskylder meg, i sin kronikk 21. Juni, for å drive med feilinformasjon og skremselspropaganda. De blir kanskje skremt av spørsmålene jeg stiller i kronikken 19. juni, men det er ikke propaganda og feilinformasjon. Jeg velger å legge ut svaret til vaksineforskerne her, da Aftenbladet valgte å ikke trykke svaret.

Vaksineforskerne unngår å si noe om små barn med mikrobiom i utvikling kan være spesielt utsatt, om autoimmune sykdommer og bivirkningene etter svineinfluensavaksinen. De unngår å kommentere vaksinen DTP, som viste seg å øke dødsraten i Afrika, og de sier ingen ting om hvilke bivirkninger tilsetningsstoffer i vaksiner kan gi. Faktumet at sprøytemidler og medisiner produseres av et konsern som stadig får rettsaker mot seg, kommenteres ikke. I dag kjøper Norge barnevaksiner fra vaksineprodusenter som er dømt for omfattende forskningsjuks og grov korrupsjon.

Vitenskapsforskerne forvrenger sannheten

Det er derimot skremmende å lese at vitenskapsfolk fra øverste og viktigste helseorgan i Norge forfalsker sannheten. Om studien de henviser til ikke viser en sammenheng mellom vaksiner og Autisme, er det ikke noe bevis på at det ikke er en sammenheng. Dette er grunnleggende vitenskapsteori. Vaksineforskerne jukser i faget hvis de er klar over dette. Om de ikke er klar over det, så er det skremmende og alvorlig at de presenterer en forvrengning av virkeligheten. Denne studien har ikke et design som evner å vise en sammenheng, og kan derfor ikke være bevis på at det ikke er en sammenheng mellom vaksiner og Autisme. Studien om autisme forfatterne viser til, leverer flere spørsmål enn sikre svar. En av hovedforfatteren i studien, Anders Hviid, var andreforfatter av  ”the New England Journal of Medicine MMR autism paper i 2002”. Undersøkelsen ble gjennomført til tross for at studieforfatterne aldri hadde fått riktig etisk godkjenning. Populasjonsstudien, fra 2002, var oppdragsforskning og ble finansiert av amerikanske helsemyndigheter. Madsen ble i etterkant av publiseringen tiltalt for underslag av midler til studien.

Vaksiner kan gi bivirkninger

Jeg er klar over at det er vanskelig å bevise en negativ sammenheng, og årsaken er kompleks. Det er stor forskjell på vaksiner, samt sykdommene de skal virke mot. Noen vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger, spesielt de som forbigår kroppens naturlige barrierer (sprøytes gjennom huden). I felleskatalogen nevnes encefalitt, hjernebetennelse, som en sjelden bivirkning av MMR vaksine. Hvem er disse barna, og hvor er statistikken? Jeg nevnte autisme som et eksempel i kronikken min, men kunne skrevet ørebetennelser, matintoleranser, astma, ME m.m.  Hvis jeg som foreldre er overbevist om at øreinfeksjoner (otitis media) barnet vårt fikk var bivirkning av vaksine, eller en medvirkende årsak, er det fryktelig vanskelig å legge frem bevis for dette. Det må jeg akseptere, men jeg har frihet til å stille spørsmål og sette meg inn i problematikken.

Forskning på vaksinerte/uvaksinerte barn

Det er ikke forsket på generell helse hos vaksinerte/ikke-vaksinerte barn i Norge.  Da jeg etterlyste dette hos folkehelseinstituttet, fikk jeg til svar at gruppen ikke-vaksinerte er så liten at det sannsynligvis ville være vanskelig å finne holdbare resultater. Ikke-vaksinerte friske barn har ofte andre avvik i kosthold og levesett som kan forvirre bildet. Studier fra Sverige viser at barn som vokser opp i antroposofiske miljøer har mindre allergi enn andre barn, men forskjellene er store i livsstil, medikamentbruk og kosthold – hvor de også nevner at de til og med spiser fermenterte grønnsaker! Hvis myndigheten virkelig var opptatt av barns helse, burde de ikke for lenge siden rettet søkelyset på maten vi gir de minste barna? Det begynner å komme flere studier på vaksinerte/uvaksinerte barn, blant annet i USA som viser at vaksinerte barn er mer utsatt for sykdom enn uvaksinerte. Barn i USA er blant de i verden som får flest vaksiner, og der har nesten alle en eller annen for form for helseutfordring. Hvis vaksiner er med på å bevare vår mikrobiota, som vaksineforskerne påstår, skulle ikke amerikanske barn hatt god forutsetning for å utvikle et sterkt immunforsvar?

Små barn ekstra utsatt

Hvem ønsker ikke tryggere vaksiner? Vaksineforskerne ønsker å bruke penger og ressurser på annen viktig forskning enn autisme. Jeg har et forslag: undersøk forskjellen på generell helse mellom vaksinerte og ikke vaksinerte barn. Hva er ”coctaileffekten” av å gi flere smittestoff på en gang? I følge dr. Aaby, er det ikke gjennomført noen sikkerhetsstudier på trippelvaksinen DTP, som forskere og vaksineprodusenter i flere tiår var klar over økte dødsraten i Afrika. Kan barnesykdommer beskytte oss for sykdom senere i livet? Det er en interaksjon mellom immunitet og tarmflora, de påvirker hverandre og jeg mener vi trenger mer forskning på hvordan. Verdensledende ekspert på tarmflora og immunforsvar, professor emeritus Tore Midtvedt, stiller spørsmål om dagens vaksinepraksis. Rekker små barn å utvikle sitt naturlige immunforsvar, og kan immunforsvaret bli svekket av tidlig massiv vaksinasjon? Særlig ille er det å vaksinere 3 måneder gamle babyer med mange vaksiner på en gang. Tåler de små nyrene påkjenningen? Hva gjør vi egentlig med barnas immunsystem (før det er ferdig utviklet) når de vaksineres? Antall smittestoff små barn injiseres med har økt dramatisk – kan det være for mange smittestoff på en gang, og er det nødvendig med flere vaksiner? Det trengs grundigere tester, – det er for mange ubesvarte spørsmål.

Tidligere hadde nesten alle mødre hatt meslinger og overførte IgG-antistoffer til barnet gjennom morkaken. Barnet var beskyttet i sin mest sårbare periode. Mødre som ikke har hatt meslinger, men er vaksinerte, overfører færre antistoffer. De minste er derfor mer utsatt.

Må være lov å stille kritiske spørsmål

Når immunitet og tarmflora påvirker hverandre, spør jeg i kronikken om vaksiner kan ha en negativ innvirkning på mikrobiomet, om vaksiner på kroppen er som sprøytemidler på jorden. Før vi tyr til sprøytemidler, vurderes det ikke om «angrepet» kan bekjempes på andre måter?  Bør vi tenke mer i de baner også når det gjelder vaksiner?

Inntil det er påvist at vaksinerte barn lever lengre, er sunnere og har generelt bedre helse enn ikke vaksinerte barn, må foreldre ha lov til å tvile, si nei takk, vente, ha mulighet å velge monovaksiner (et smittestoff av gangen og ikke hele pakken på en gang), samt ha mulighet til å velge bort de vaksinene de mener er minst viktige.

Det finnes ingen absolutte sannheter i vitenskap (Friedrich Nietzshe). Det er det som skiller vitenskap og religion. Vitenskapen forholder seg ikke til sannheter, men lager hele tiden bedre forklaringer. Jeg mener forklaringene rundt dagens vaksinepraksis ikke er gode nok. Er troen på vaksiner blitt en streng religion, når det ikke er ”lov” å tvile, stille kritiske spørsmål?

Gjennom massiv vaksinasjon er jeg redd for at samfunnet fratar barna muligheten til å utvikle naturlig immunitet. Det tror jeg ikke er til det beste for barna, for mennesket.

 

Likte du artikkelen? Ikke glem å del