Helsepolitiker som legitimerer sjikane og netthets

  • Skrevet av Margit Vea
  • 28. august 2019

Når en politiker latterliggjør og henger ut meningsmotstandere i stedet for å gå saklig inn i en diskusjon.

Stortingspolitiker fra Høyre, Sveinung Stensland ble kvalm da han leste kronikken min i Aftenposten 19. Juni i år. Kronikken handlet om å ta vare på mikrohagen i magen, og jeg stilte blant annet noen spørsmål rundt vaksiner.

Stensland gikk raskt ut på twitter og stemplet kronikken som søppel, face news (det er ikke nyheter en gang) og propaganda. Og i en kommentar her så kaller han meg for idiot – en utdannet sådan.

Jeg tviler på at Steinsland på denne måten klarer å overbevise og trygge foreldre som er bekymret for bivirkninger av vaksine. Det hjelper nok heller ikke dem som sliter med skader etter vaksine.

Jeg sendte et varsel til Høyre, for å gjøre dem oppmerksom på ordbruken til Høyres helsepolitiske talsmann. Jeg fikk svar fra Stensland hvor han skriver det selvsagt er klokt å tenke gjennom hvilke ord man bruker, men at han kommer til å fortsette å være kompromissløs i møte med vaksinemotstandere. Stensland beklaget ikke ordbruken. HR avdelingen spurte meg da om de kunne anse saken som løst. Men er saken løst?

Beklager ikke

Jeg forventer ikke at Stensland sier unnskyld – det er ikke alle politikere som klarer, men at han ikke beklager språkbruken reagerer jeg på. Når det gjelder debatten rundt vaksiner, tar ikke politikerne meningsmotstandere på alvor. Det så vi i forbindelse med svineinfluensaen, hvor det i ettertid viste seg at kritikerne hadde rett. Her er et klipp fra Dagsnytt 18, hvor dere kan høre hva Stenslands kollega Bent Høye sa den gang.

At en Stortingsrepresentant fra Høyre legitimerer sjikane og netthets på dette nivået, fremfor å etablere sivilisert og respektfull dialog er bekymringsfullt. Personangrep og netthets/latterliggjørring er noe ganske annet enn å være «heltemodig kompromissløs», slik han fremstiller deg selv. Når han kan – han som sitter i lovgivende forsamling – ja da kan alle. Bør man ikke forvente vesentlig høyere grad av saklighet og anstendighet fra folkevalgte stortingspolitikere?

Nettroll

Stenslands uttalelser er underholdning for nettroll som ikke bruker lang tid før de henger seg på med sleivete kommentarer. Det er sannsynligvis skrevet mer om meg enn det jeg har funnet. Synes Stensland det er greit det de skriver? Jeg er blitt så gammel nå, og bryr meg ikke om hva middelaldrende menn sier om meg. Ordene er så maktesløse når du ikke bryr deg – de har ingen virkning. Jeg anbefaler Stensland, og andre politikere, å studere ordlyden i kommentarfeltet når tema som vaksiner diskuteres. Hvem er ufine?

Jeg er farlig, som stiller spørsmål som får folk til å tvile, som truer med forandring, som presser andre til å tenke på verden på en ny måte. Stensland omtaler meg som vaksinemotstander, og for så vidt kan ordet «motstand» være positivt i enkelte sammenhenger, men for Stensland er ikke det tilfellet i denne saken. For vi som tviler på vaksinens effekt (vaksinetvilere), stiller spørsmål rundt vaksinens bivirkninger (vaksinekritikere), opplever han, og omtaler han som farlige.

Mediesensur

I sitt svar skriver Stensland følgende: – Jeg ble svært oppbrakt da jeg leste din kronikk. Mest fordi en seriøs avis som Aftenbladet trykket det. Min kritikk var rettet mot dem, og jeg har hatt en svært opphetet dialog med redaktøren i denne sakens anledning. Aftenbladet har respondert med en leder som tar avstand fra vaksinemotstand.

Driver han ikke med dette en form for sensur overfor mediene? Jeg, som startet «debatten» fikk ikke trykke tilsvaret mitt, noe som er vanlig. Jeg la derfor svaret ut på min egen nettside. Jeg vet ikke om Stensland har tatt seg tid til å lese det, samt linker og svarene jeg har skrevet til hans « støttespillere», som jeg har registrert er aktive hver gang noen stiller spørsmål om vaksiner. Motstand skal knebles.

Hersketeknikker fra stortingets talerstol 

Fra Stortingets talerstol benytter Stensland seg av opplagte hersketeknikker hvor han sammenligner dem han kaller vaksinemotstandere (vi som stiller spørsmål) med dem som tror jorden er flat ( 2 timer og 27 minutter ut i opptaket).

Dette er så useriøst og dumt, at hadde det ikke vært for at han var på stortinget, så hadde jeg ikke brukt tid på å kommentere det. Jeg mener de klarte å finne 30 mennesker som tror jorden er flat, men vi er i dag mange millioner i verden som stiller spørsmål rundt dagens vaksinepraksis, som tviler på at det bare er til det gode å gi små, nyfødte barn flere og flere vaksiner, og som etterlyser forskning på langtidsvirkninger, som etterlyser trygge vaksiner. Bare i Frankrike stiller 22 millioner (1/3 av innbyggerne) seg kritiske til vaksine. Og i andre land som Nederland, Tyksland, og ikke minst i USA hvor de stikker flest nåler i nyfødte, er det blitt skapt en stor bevegelse som strekker seg utover hele kontinentet. Det er leger, helsearbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter, tannleger, farmasøyter (som Stensland), bioingeniører, lærere, økonomer, og for ikke å glemme forskere og professorer. Foreldre fra alle samfunnslag engasjerer seg.  ”Autoriteters” forsøk på latterliggjøring av foreldre og serøse, kunnskapsrike vaksinekritikere, bidrar kun til å øke skepsisen rundt vaksiner.

Vi er blitt flere som tenker annerledes, snuser og graver videre. Jeg skjønner godt at det kan være irriterende når slike ”idioter” som meg påpeker og løfter frem saker dere politikere helst ikke vil ha snakk om, som tilsetningsstoffer og sprøytemiddelrester i mat, om lakseoppdrett, naturnær matproduksjon, og i dette tilfellet stiller kritiske spørsmål rundt dagens vaksinepraksis. Det har jeg forstått at  stortingsrepresentant Sveinung Steinsland, liker dårlig. Han som ønsker å innføre tvang blant helsepersonell, som mener vaksinasjonsprogrammet er en så sentral del av vår felles helsetjeneste at vaksinering ideelt sett burde være inngangsbilletten til den offentlige helsetjenesten, som anklager oss som stiller spørsmål for overløpere og nyttige idioter (i mitt tilfellet en utdannet en) i mikrobenes tjeneste.

Invitasjon til dialog

Det er svært mange spørsmål man kan stille vedrørende vaksiner, og jeg er sjokkert over at ikke helsemyndighetene setter seg mer inn i kontroversene rundt dette temaet, samt lytter til menneskene som er rammet av vaksineskade.

Jeg skulle gjerne hatt en dialog med Sveinung, for jeg er så nysgjerrig på hva han personlig og partiet Høyre tenker om de spørsmålene jeg har, og om de er klar over alle kontroverser. Jeg inviterte derfor Steinsland til en kaffe. Han takket verken ja eller nei (som er vanl

ig høflighet), bare sendte et dokument fra WHO og befalte meg å lese det. Jeg fant ikke svar på spørsmålene mine i dokumentet. Vi er også flere som ikke stoler og tror på dataene fra WHO, da de får store deler av sitt budsjett fra privat sektor, mye fra lege- og vaksineindustrien. De er ikke nøytrale i vaksinesaker, noe forsker Peter C. Gøtzsche, Professor, DrMedSci, MSc også påpeker i denne rapporten.

Hvordan forholder Steinsland og Høyre til forskningsjuks vedrørende sammenheng mellom vaksiner, autisme og gutter med afro-bakgrunn? Da tenker jeg på William W. Thompson-saken.

Jeg anbefaler Stensland og hans kollegaer å se filmen Vaxxed, da det er viktig å holde seg oppdatert på forskningen og argumentene såkalte «vaksinemotstandere» forholder seg til. Man kan ikke benekte faktaene som denne filmen presenteres. Noe av innholdet kan helt sikkert diskuteres (gjelder alle dokumentarer), men det blir for dumt å kalle alt som legges frem i denne dokumentaren som konspirasjoner. Sannheten er ikke konspirasjon.

Bekymring rundt vaksiner for små barn

Jeg hadde en svært interessant samtale med Tore Midtvedt, vår anerkjente forsker på mikrobiom. Du kan gå inn og finne intervju med ham på internett – hvor han uttrykker sin bekymring om det å vaksinere små barn med 6 ulike smittestoff og andre tilsetningsstoffer så tidlig som fra de er seks uker gamle.

Her ser du oversikt over innholdet, kun innhold i vaksinen mot difteri, tetanus, kikhoste, hepatitt B, poiomyelitt og Haemophilus influenzae type b (viser en utskrift). Den er ikke kort for å si det slik:

Sammensetningen av Hexyon – gitt til barn fra de er 6 uker gamle:

Virkestoffene er per dose (0,5 ml)1
Difteritoksoid ikke mindre enn 20 IE2
Tetanustoksoid ikke mindre enn 40 IE2,3
Antigener for Bordetella pertussis
Pertussistoksoid 25 mikrogram
Filamentøst hemagglutinin 25 mikrogram
Poliovirus (inaktivert)4
Type 1 (Mahoney) 40 D antigenenheter5
Type 2 (MEF-1) 8 D antigenenheter5
Type 3 (Saukett) 32 D antigenenheter5
Hepatitt B overflateantigen6 10 mikrogram
Haemophilus influenzae type b polysakkarid 12 mikrogram
(Polyribosylribitolfosfat)

konjugert til tetanusprotein

22-36 mikrogram

1 Adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (0,6 mg Al3+)

2 IE, internasjonal enhet

3 Eller tilsvarende aktivitet bestemt ved immunogenisitetsevaluering

4 Produsert i Vero-celler

5 Tilsvarende antigenmengde i vaksinen

6 Produsert i Hansenula polymorpha gjærceller ved rekombinant DNA-teknikk

Andre innholdsstoffer er:

Dinatriumhydrogenfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, trometamol, sakkarose, essensielle aminosyrer, inkludert L-fenylalanin, natriumhydroksid og/eller eddiksyre og/eller saltsyre (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.

Kan inneholde spormengder av glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin, streptomycin og polymyxin B.

 

Sveinung Stensland, som er farmasøyt, kjenner kanskje til innholdet i vaksinen, men jeg tviler på at alle foreldre er klar over hva denne kombivaksinen inneholder, og hvilke bivirkninger den kan ha. Informert samtykke er ikke noe som etterstrebes når det er snakk om vaksiner – her er det mer overtalelse om foreldre er usikre.

Jeg vet hvordan det er å ha et kronisk sykt barn. Den kroniske sykdommen vår sønn hadde som barn er en kjent bivirkning av vaksinen, noe jeg ikke var klar over den gang da vi sto midt i det. Om det var bivirkning, så ble den aldri registrert. Han var ikke alene om å ha denne kroniske sykdommen, og mine venners barn ble heller ikke registrert. Det ble ikke stilt et eneste spørsmål om dette var bivirkning. Er det ikke kun mellom 1-10 % av bivirkninger som innrapporteres? Jeg har møtt flere foreldre av vaksineskadede barn som ikke har fått registrert vaksineskaden barnet deres fikk.

Virkestoffer i vaksiner 

Selv om vaksinene i ”gamle dager”, for 20 år siden da jeg hadde små barn, inneholdt kvikksølv, som ble brukt som konserveringsmiddel som fikk vaksinen til å virke, ble vi fortalt at vaksiner var trygge… Obsann – det var visst ikke så trygt likevel. Kvikksølv ble erstattet med aluminium, som stimulerer immunresponsen. Kvikksølv ble forbudt rundt 2008, men ble brukt som konserveringsmiddel i vaksineglass som inneholder flere doser, for eksempel svineinfluensavaksinen.

Kan vi da med 100 % sikkerhet påstå at aluminium i vaksiner er trygt? Det tviler jeg sterkt på. For dette er det ikke forsket på. Jeg traff en person nylig som var med i prøveprosjektet rundt HPV – vaksinen. Hun fikk plasebo, trodde det kun var saltvann. Men er det kun saltvann? Nei, jeg vil tror også Stensland vet at plaseboen inneholder like mye aluminium som selve vaksinen. Medlemmene i plasebogruppen fikk tilbud om vaksinen etter prøveperioden, og fikk derfor dobbel dose!!!
Immunresponsen er svært annerledes når stoffene injeseres (sprøytes inn) enn hvis smittestoffene entrer kroppen via slimhinner i luftveier eller tarm, slik det er ment fra naturens side.

Hvorfor brukes aluminium i vaksiner når det øker risikoen for autoimmune sykdommer, akkumuleres i hjernen og kan øke risikoen for hjerneskader? Jeg ble overrasket da det gikk opp for meg at vaksiner ikke er sjekket for langsiktige bivirkninger.

Tillit

Jeg sliter med tilliten til politikere – til myndigheter, av flere årsaker. Myndighetene bidrar til at økosystemer i fjorder ødelegges av oppdrett, og økosystem på land med sprøytemidler.  De anbefaler soyamargarin i barnehagene, som er ultraprossesert mat, og ultraprossesert mat ødelegger hagen i magene til våre barn. Det undrer meg at ikke politikere er mer opptatt av dette.

Jeg savner en sterkere holistisk tilnærming i arbeidet med å fremme helse og vil gjerne spørre Stensland om hva du tenker er helsefremmende? For jeg har alltid lurt på hvorfor det ikke snakkes mer om ultraprossesert mat, sprøytemidler, glufosat, og hva man selv kan gjøre for å få et naturlig sterkt immunforsvar, som er det beste vi kan gjøre for kroppen vår og helsa vår, fremfor å pushe flere vaksiner før barnas tarmer er modne?

Hvis politikere hadde tatt sped-  og barnehelsen på alvor, hadde myndighetene advart mot ultraprossesert babygrøt til babyer for lenge siden, samt funnet morsmelkerstatninger som er gode nok, som barna tåler, som de ikke får diaré og treg mage av.

Er de klare over hvor mange barn det er som sliter med mage og tarm problemer. Noen barn får problemer rett etter rotavirusvaksinen – den de får allerede når de er 6 uker gamle. Her er en historie på nettsiden min om foreldre som måtte bruke tre pakker med movokol – (avføringsmiddel som gamle får), før barnet klarte å kvitte seg med avføringen.

Perfekte babyer

Babyene våre er ”perfekte” når de kommer til verden, og derfor var min magafølelse for 23 år siden ikke særlig god da jeg satt der på helsestasjonen og barnet mitt skulle stikkes. I helsevesenet er ikke babyene perfekte, de må fikses på – og det straks de ser dagens lys.

Naturen overrasker meg stadig. Det er fasinerende å lese om morsmelk blant annet, hvor viktig den er for spedbarnas helse. Den inneholder antistoffer fra mor (dessverre blir de færre nå som mor har fått vaksine i stedet for opplevd sykdom), mange gode bakterier, hele 700 har jeg hørt, som er med på å styrke og forme barnets mikrobiom de første årene.

Ingen ting hadde vært bedre om vaksine styrker immunforsvaret til de små, men nå, i dag, er jeg sterkt i tvil om de gjør det. I allefall ikke alle. Jeg begriper ikke at ikke flere tenker på mulig cocktaileffekt og opphopning av stoffer på et overbelastet immunforsvar. Når vi tukler for mye med naturen, griper inn uten å ha kontroll eller kunnskap om hva vi gjør, hvordan det påvirker økosystemet.

Vaksinerte/ uvaksinerte

Jeg har hørt (og sett også) at uvaksinerte barn er friskere enn vaksinerte. Hvorfor får ikke folk høre om det? Jeg leste en forskningsrapport fra Sverige som viste at uvaksinerte barn fra antroposofiske miljøer, som spiser sunt, som fermentert kål, har en bedre generell helse enn vaksinerte – det betyr at de ikke har matintoleranser, allergier, trenger antibiotika for ørebetennelser (kjent bivirkning) blant annet.

Kjære Sveinung og andre helsepolitikere: Vi trenger mer forskning rundt dette! Jeg skaffer gjerne fermentert kål!

I USA er det gjort observasjonsstudier hvor de studerer familier som har eldre barn som er vaksinerte og yngre som ikke er vaksinerte. De viser at de yngste uvaksinerte barna er friskere og lider ikke av matintoleranser, allergier, øreinfeksjoner og har færre læringsvansker enn sine eldre vaksinerte søsken. Jeg håper vi får slike observasjonsstudier i Norge også, for jeg kjenner til flere norske familier med samme erfaring.

Jeg tror ikke som Steinslabnd, at barnesykdommer er farlige. Jeg har tro på at kroppen takler barnesykdommer. Og jo friskere barna er, desto sterkere immunforsvar de har, desto bedre rustet er de til å takle barnesykdommer. Flere forskere mener at visse infeksjonssykdommer er nødvendige for at immunsystemet skal modnes og dermed minske risikoen for utvikling av for eksempel allergier.

Tette forbindelser 

En viktig grunn til at jeg er skepsis, er de tette forbindelser mellom helsemyndigheter, leger, media, vaksineprodusenter, sprøytemiddelprodusenter og myndighetens avhengighet vedrørende råd fra WHO.  Hvordan ha tillit til for eksempel Bill Gates og hans vaksineprogram når han samtidig er ansvarlig for produksjon av giftig sprøytemidler som ødelegger helsen til folk, har aksjer i et kriminelt selskap som har mange rettsaker mot seg? Et konsern som produserer både medisiner og sykdomsfremmende og kreftfremkallende sprøytemidler.

Naturlig immunitet

Vi er et fritt land, og jeg kommer til å kjempe for fortsatt selvbestemt vaksinering. Jeg kommer til å fortsette å lese meg opp på hvordan vaksiner påvirker økosystemet vårt, hvilke bivirkninger de har. Jeg vil fortsatte å gjøre det jeg kan for at mine barn skal, om de selv får barn, får beholde sine barn friske, at det ikke skal få ødelagt helse, familieliv og slite seg ut som foreldre.

Ut i fra den kunnskapen jeg har i dag etter å ha lest forskingsartikler og lyttet til historier foreldre forteller og erfaringene de har, har jeg plikt til å si fra. Vi bor i et fritt land hvor jeg kan ha sterke meninger og formidle et budskap som verken er populært eller politisk korrekt.

Man skal ikke se bort ifra at myndighetene i fremtiden kan risikere å bli saksøkt for å ha tatt fra oss vår naturlige immunitet – barn som blir fratatt muligheten til å gjennomgå meslinger og røde hunder på naturlig måte, oppnå livslang immunitet som ville beskyttet dem mot sykdom senere i livet (motsatt til vaksiner, som viser seg ikke å holde, og som vi nå ser må tas jevnlig hele livet)

Autoimmune sykdommer øker, og snart vil det være ganske så mange med immunsvikt som ikke kan ta vaksine. Når har man forresten immunsvikt? Dessverre er det flere og flere barn som sliter med ulike autoimmune sykdommer. Hva gjør Sveinung Stensland når færre og færre kan, av medisinske årsaker, ikke ta vaksine?

Frihet, åpenhet og kunnskap

Frihet, åpenhet og kunnskap er verdibærere for en bærekraftig framtid. Tvang, pekefinger, latterliggjøring og skjellsord er lite fruktbart. Jeg og mange flere ønsker svar på spørsmål, forklaringer som vi forstår og som vi synes holder.

Hvis vaksinetvang blir en realitet, kan jeg love at det er mange foreldre som kommer til å reise seg og protestere offentlig.

Som Einstein blant annet sa: – Ukritisk respekt for autoriteter er sannhetens største fiende.

– Ikke gjør som morra di sier, synger Ole Paus,

– Du må tenke sjæl, synger Trond Wiggo

Det er min kropp, mine barns kropper, vårt valg. Fortsatt ja til selvbestemt vaksinering!

 

Likte du artikkelen? Ikke glem å del