Om fisk, tran og miljøgifter

  • Skrevet av Margit Vea
  • 16. februar 2018
Foto: Thor Brødreskift, fra boken «Fiskeretter for hele familien.

Myndighetene er bekymret over at vi spiser for lite fisk, særlig barn. Årsakene til det lave fiskeinntaket er sammensatt.

Barn tilbys lite fisk, særlig villfisk som sei, lyr, hyse, makrell, flyndre m.m. i barnehagen og i Mat og helse på skolen, er det ofte rosa oppdrettsfisk og torsk. Noen er også blitt oppmerksomme på miljøgiftene som dessverre finnes i særlig større fisker.

Mattilsynet anbefaler oss å unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer. De er med årene blitt flere, og vi hører stadig om fisk som med høyt innhold av tungmetaller, om fisk som spiser mikroplast, som binder til seg toksiner som ikke forsvinner selv om den havner på vår tallerken.

Inntak av miljøgifter over tid har betydning. Miljøgifter som har samlet seg opp i kroppen har uheldige effekter på helsa.

Store fisker og fet fisk inneholder større mengder med miljøgifter, og vi anbefales å ikke spise for eksempel kveite over to meter (100 kg), ikke spise fiskelever vi har fanget selv, ikke spise for mye stor ferskvannsfisk, unngå brun krabbemat (spesielt de gravide og ammende) m.m.I følge mattilsynet skal fisken du kjøper i butikk eller spiser på restaurant være trygg.

Omega 3-fettsyrer kraftig redusert i oppdrettsfisk

Fagfolk er redd for at høyt inntak av miljøgifter også kan føre til konsentrasjonsproblemer, nedsatt intelligens og psykisk sykdom. Innholdet av omega 3-fettsyrer har vært det store argumentet for å spise oppdrettslaks. Men på grunn av oppdrettsfôret, som stort sett er vegetabilsk, er mengden Omega 3-fettsyrer kraftig redusert de siste årene.

Det finnes ulike teknikker for å raffinere og fjerne miljøgifter i blant annet fiskefôr. De som spiser oppdrettsfisk må kreve at den er fri for miljøgifter, samt at den er etisk fremstilt og holder god kvalitet.

Velg tran av høy kvalitet

Spiser man lite fisk, noe som gjelder de fleste, bør vi ta tran, en raffinert fiskeolje. Det er store forskjeller på kvaliteten, så hvilken skal vi velge? Havfruene Tran er en tran vi i Margit Vea As kan gå god for og anbefaler på våre kurs. Dette er en tran av høy kvalitet, med kun naturlige ingredienser. Det beste er at den også smaker den godt og er rapefri! Det er ikke sjelden vi får tilbakemeldinger om at tranen må gjemmes vekk fra de minste, de får ikke nok!

Ren, naturlig, sporbar, kortreist og miljøvennlig

På kursholdertreffet vi hadde i november, der flere av våre kursholdere var samlet, inviterte vi damene bak Havfruene Tran til å holde et lite innlegg for oss. Og for noen engasjerte damer! Dette er kunnskapsrike damer som brenner for tranen de produserer. De er opptatt av kvalitet.

Vi i Margit Vea får derfor ikke lenger dele ut småflasker med tran på kursene våre da tranen blir fortere dårlige enn tran på større flaskene. Deltakere på babymatkurs hos oss får derfor en stor flaske tran med seg hjem.

Margit Vea samarbeider med Havfruene tran

Havfruene tran står for rene, naturlige, sporbare, kortreiste og miljøvennlige kvalitetsprodukter. Dette går hånd i hånd med våre verdier. Havfruene er en kvinnebedrift som er lokalisert i Inderøy i Nord-Trøndelag, og de er opptatt av hvordan forebygge sykdom og beholde god helse, med særlig fokus på riktig ernæring. Kvalitetsoljen Havfruene Tran ble så utviklet, dette er ferskpresset fiskeolje av ekte, vill lofottorsk. 

Rekordlav harskhet

Fiskeoljer er en ferskvare, og leveren som brukes i Havfruenes Tran er fersk, helnorsk og sporbar. Det tar bare noen timer før den presses til olje. Den får da en skånsom behandling og blir til en mer stabil olje. En fersk olje verken lukter eller smaker harskt. Og med en smak av timian smaker den friskt og godt. Timianoljen bidrar også til å bevare oljen slik at den ikke harskner.

Fiskeoljer må renses for miljøgifter, og Havfruenes Tran er en av de reneste på markedet. Laboratoriet Agrolab Group i Rotterdam utførte tester på Havfruenes tran. Harskheten (TOTOX) i trana var på 2,9. TOTOX er en indikasjon på en oljes samlede oksidasjonstilstand (hvor harsk oljen er). Desto lavere TOTOX, jo bedre kvalitet er det på oljen.

Som en functional food-olje, skal tranen ha TOTOX under 5, men at den havner under 3-tallet, er svært bra. Mange andre omega-produkt som du får kjøpt i dagligvare og på apotek, har TOTOX-verdier mellom 10 og opptil 130. TOTOX over 10,  gjør at oljen vil smake fisk. I den nederlandske undersøkelsen hadde øvrige nederlandske produkt som ble testet, TOTOX-verdier på 3, 13, 18 og 46. Produktet som kom nest best ut, med en TOTOX på 3, er et Omega-3-produkt av alger og ikke en fiskeolje.

Styrker immunforsvar og hjerne

Vi trenger fett, men at det er viktig at det er riktig og godt fett. Et kosthold med Omega 3, som vi får rikelig av i god tran, demper betennelser i kroppen, bygger celler, styrker både immunforsvar og hjerne. Vi blir klokere og klarere i hodet av Omega-3, og det er spesielt viktig at gravide og små barn får nok av denne fantastiske fettsyren. Derimot bidrar mye Omega-6 til betennelser i kroppen.

Det er viktig å ha en balanse mellom både mettet fett, enumettet fett og flerumettet fett. I dag spiser mange mye ferdigmat og halvfabrikata, og her finner man dårlige planteoljer som kan føre til betennelsestilstander i kroppen. Vi har et for høyt inntak av Omega-6 i forhold til Omega-3.

D-vitamin finner du naturlig i torskelever. D-vitamin er nødvendig for opptak av kalk og fosfor for tenner og benbygging, og er også med på å styrke immunforsvaret vårt. Dessverre er det slik at mange i Norge har mangel på D-vitamin.

Har du lyst å smake den gode tranen fra Havfruene Tran, kan du bestille den her🙂

Fakta:

Miljøgifter er vanskelige å bryte ned og kan hope seg opp i dyr og planter over tid og gjøre fisken uspiselig. Dette skjer når opptaket av et stoff i en organisme er større enn nedbrytningen og utskillelsen av det. Mange av miljøgiftene er menneskeskapte, slik som polyklorerte bifenyler (PCB) og DDT.

Andre miljøgifter har naturlig opphav – det gjelder blant annet tungmetaller og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Selv om disse stoffene opprinnelig er naturlige, kan de komme opp i uønsket høye konsentrasjoner i miljøet, ofte som et resultat av menneskelig aktivitet. Vanlig laksefôr består blant annet av uraffinert fiskeolje som inneholder miljøgifter som PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere, som blant annet kan føre til overvekt og diabetes.

Likte du artikkelen? Ikke glem å del