Ubalanse i mikrobiomet kan utløse migrene

  • Skrevet av Margit Vea
  • 5. april 2023

Ny studie tyder på at mikrobiomet kan utløse migrene.

Ny studie viser at mikrobiota hos personer med migrene, inkludert kronisk og episodisk migrene, er ulik mikrobiomet til friske personer. Studien undersøkte forskjellene i tarmmikrobiota, og de fant en overvekt av flere bakterieslekter hos de som slet med migrene. Det var en signifikant (reel) sammenheng mellom endringer i mikrobiotasammensetningen og hvordan migrenen utartet seg, som hvor ofte de hadde hodepine og hvor intensiv hodepinen var. Det var også forskjeller i mikrobiotasammensetningen mellom de med episodisk og kronisk migrene, noe som kan tyde på at endringer i tarmmikrobiota har betydning for hvor alvorlig migrenen blir.

Medisiner mot angst, fibromyalgi og orale profylaktiske medisiner påvirket også mikrobiomet hos de som deltok i studien, noe som forteller oss at personer med migrene bør vurdere om de skal ta slike medisiner, da det kan forverre balansen og plagene ytterligere.

Mengden av slekter av fekal mikrobiota som ble endret hos de med angst og fybromyalgi: Roseburia, Eubacterium_g4, Agathbacter, PAC000195_g og Catenibacterium. Agathobacter, butyratproduserende bakterie, avslørte en signifikant (reel) negativ sammenheng med alvorlig migrene. Butyrat er en kortkjedet fettsyre som kroppen trenger, hovednæringskilde til cellene i tarmveggen. Butyrat har også direkte betennelseshemmende effekt i tarmen.

Kunnskap om mikrobiomets innvirkning på sykdom, gir mulighet for nye behandlingsmetoder.

Vil du støtte arbeidet mitt?
Vipps: 792562

 

 

Likte du artikkelen? Ikke glem å del