Søt mat har betydning for barns temperament

  • Skrevet av Margit Vea
  • 28. januar 2013

Småbarns temperament har betydning for spisevaner som bidrar til overvekt, viser en ny studieledet av Folkehelseinstituttet.

Foto: Margit Vea

Forskerne undersøkte om temperamentet til småbarn henger sammen med hva de spiser av søte matvarer, frukt og grønnsaker og hva de drikker. Resultatene bekrefter en av undersøkelsens tidligere analyser hos de samme barna. De viste en sammenheng mellom både engstelighet og impulsivitet hos18 måneder-gamle barn og inntak av søt mat og drikke i samme alder.

Nesten 7000 mødre i Den norske mor og barn undersøkelsen svarte 3 ganger på spørreskjemaer om barnas spisevaner og temperament, – når barna var 18 måneder, tre år og syv år gamle. Når barna var 18 måneder gamle, ble de vurdert i forhold til tre temperamentstrekk: engstelighet, impulsivitet og utadvendthet.

  • Engstelige barn er sjenerte og redde og klenger til de voksne.
  • Impulsive barn er irritable, har raserianfall og er vanskelige til å roe.
  • Utadvendte barn er ofte i godt humør, aktive og svært interessert i andre barn eller voksne.

De ble overrasket over at temperamentstrekk som var vurdert såpass tidlig fortsatte å ha betydning for barnas spisevaner når de begynte på skolen. Tidlig etablerte spisemønstre ser ut til å være svært stabile.Forskerne ble også overrasket over å finne at de utadvendte barna spiste mer frukt og grønnsaker.For stressede foreldre er det av og til lettere å gi etter for barnas lyst på godsaker, enten for å roe masete barn i stressende situasjoner eller for å trøste engstelige og ulykkelig barn. Dette kan være med på å skape eller forsterke en preferanse for søt mat hos disse barna.

At de utadvendte barna er så mye flinkere til å spise frukt og grønnsaker er spesielt interessant. Mange barn nøler med å prøve ut nye typer mat, og grønnsaker er ikke alltid like populære. Utadvendte barn er generelt sett mer utforskende og det betyr kanskje også at de nøler mindre når det gjelder å prøve frukt og grønt.

Dere kan lese mer om undersøkelsen her.

Likte du artikkelen? Ikke glem å del