Ikke kall det vitenskap hvis du ikke har lov å stille spørsmål

  • Skrevet av Margit Vea
  • 20. oktober 2019

Ikke kall det vitenskap hvis du ikke har lov å stille spørsmål. Kall det et trossystem. Kall det religion. Kall det en kult. Men slutt å kalle det vitenskap.

Utdrag fra følgende tekst ble publisert på «consumerside.com», «talia_likeitis», «onecrunchymomma_1988» og likt av «circleofmamas» når nylig, hvor jeg fant den. Forfatter er ukjent.

I følge Friedrich Nietzsche, så finnes det ingen absolutte sannheter i vitenskap. Det er det som skiller vitenskap og religion.
Moderne medisin er blitt vår nye religion. Legene er våre nye prester og som Høyres helsepolitiske talsmann sier i Haugesunds Avis, er vaksinasjon det medisinske sakrament som tilsvarer dåpen. Når vi vaksineres blir vi innlemmet i «medisinens religion. Leger inntar roller som øversteprester, overformyndere («du skal vite det…» les svarinnleggene til mine innlegg i H-avis og Aftenposten )… Søken etter helse erstatter søken etter frelse. Kampen mot sykdom har erstattet kampen mot synd, og kampen mot å utrydde virus har erstattet kampen mot å utvise demoner. Håpet om udødelighet (genterapi, kloning…) har erstattet håpet om evig liv (i himmelen). Piller har erstattet sakrament som brød og vin. Vaksiner skal redde mennesker fra all sykdom, som frelseren redder mennesker fra all synd. De som stiller spørsmål blir i dag forfulgt som kjetterne (som Stensland foresten kalte meg) gjorde i gamle dager. «Pasienter» blir fremmedgjort overfor sine kropper, slik syndere tidligere ble fra sin sjel. Folk manipuleres av frykt. De blir fortalt at kilden til deres problemene er utenfor deres kontroll, at løsningen finnes hos andre enn dem selv. Mennesker fratas muligheten til å ta ansvar for sin egen helse, blir fremmedgjort. Det snakkes varmt om helsefremmende arbeid i dagens samfunn. Et viktig prinsipp i helsefremmende arbeid er å gjøre folk i stand til å ta ansvar for egen helse (empowerment). Fremmedgjøring er ikke helsefremmende.

Jeg ble i sin tid «døpt» inn i medisinens religion jeg også, men er nå snart å regne som frafallen. Og vet dere hva? Det kjennes både riktig og godt!

Likte du artikkelen? Ikke glem å del