Hvorfor lockdown er et feilgrep

  • Skrevet av Margit Vea
  • 22. november 2020

Mike Yeadon er svært kompetent innenfor faget immunologi, virologi og epidemiologi. Han forklarer her på en god pedagogisk måte hvorfor lockdown var et feilgrep, om falske positive PCR tester, om kryssimmunitet blant annet.

Videoen kan du se her. 

Dette intervjuet av en lærd mann med stor dybdekunnskap, vitenskapelig kompetanse om et tema som er svært aktuelt i dagens situasjon, blir sensurert bort fra Youtube. Det finnes heldigvis andre kanaler, og intervjuet er derfor tilgjengelig for oss. For dere som ikke får med dere alt han sier, så presenter jeg her noen av poengene hans på norsk – han tar for det meste utgangspunktet i forholdene i Storbritania.
Yeadon antar pandemien var over i mai. Han er opprørt over hvordan myndighetene har respondert og ser ingen hensikt i de strenge tiltakene som har fått store følger, blant annet for økonomien, samt at mennesker ikke har fått god behandling. Dette viruset, sars-CoV-2, er et ubehagelig virus men ikke så farlig da det ligner mange forkjølelsesvirus og sannsynligheten er derfor stor for at vi har noe beskyttelse fra før. Kryssreaksjoner er kjent. For eksempel: hvorfor blir ikke alle på et sykehjem smittet når to blir smittet? Jo, fordi noen allerede har immunitet etter å ha vært forkjølet. Yeadon forteller her at rundt 30% var beskyttet, og at det er helt feil, som flere har hevdet, at 90 % av befolkningen ikke er beskyttet. De fleste har ingen symptomer, noen har svake symptomer.

Alle som har kunnskap om immunitet, vet at antistoffer, som media har fokusert på, faller etter en tid. Og det er gode nyheter da det betyr at forekomsten av sykdom forårsaket av viruset synker. Det formidles ikke om at rundt 50% av oss har T-celleimmunitet.

Testingen blir trappet kraftig opp i en populasjon der få er syke. PCR testen er ubrukelig da den gir utslag av flere grunner: – Testene ser ikke etter virus, men genetisk kode, RNA fra viruset. Dette finner de også hos de som har vært smittet. Rester av ”dødt” virus fra tidligere gjennomgått sykdom som ikke lenger er smittsom. Også innlagte personer kan ha inaktivt covid-19 virus. Hvorfor bruke tester som ikke skiller mellom ”døde” og ”levende” virus?
– Personell uten trening og erfaring brukes til å håndtere massetesting i provisoriske lokaler, på parkeringsplasser m.m – stor feilmargin.
– Testresultatene følger personer som vanligvis blir syke om høsten, noen trenger intensivplasser og noen vil dø. En økning av pasienter med luftveisinfeksjoner er normalt i influensasesongen.
– Hvis de tester 10000 friske mennesker, vil de alltid finne 1000 som tester positiv, som er falske positive tester. Og tester de positivt på sykehuset, blir de en del av statistikken.
Massetesting er dyrt og hjelper ikke i det hele tatt.
T-celleimmunitet er årsaken til at viruset ikke kommer tilbake. «Huskecellene» i kroppen husker hva du sloss mot og vil bekjempe ny smitte ganske kjapt. Selv mennesker uten antistoffer klarer å bekjempe denne sykdommen, – de har T-celleimmunitet. Det finnes data etter Sars viruset som bredde seg over verden for 17 år siden, i 2003 (forårsaket en global epidemi), som viser at de som ble smittet har et robust immunforsvar som bekjemper lignende virus (som sars-CoV-2)- kryssimmunitet.
Sars-CoV.2 er et ubehagelig virus, men ikke som de fortalte i begynnelsen. I starten overdriver vi alltid faren ved nye virus. Reaksjonene/tiltakene i dag ødelegger samfunnet, ødelegger immunitet. Viruset var på vei ned allerede da England innførte lockdown. Det finnes ingen vitenskapelig bevis for at lockdown funker. Det har vært mange døde i Storbritania, Belgia og til dels Sverige. Dette forklarer Yeadon skyldes flere år med lav dødelighet (underdødelighet), mild vinterinfluensa. Derfor var det mange eldre som var ekstra utsatt dette året. Land som har hatt kraftig vinterinfluensa i årene før, er ikke rammet så hardt. I følge Yeadon vender samfunnet i dag seg bort fra vitenskap. Mange uskyldige liv er gått tapt på grunn av inkompetente ledere. De ansvarlige bør bli oppsagt, og spesielt dem med interessekonflikter.

Likte du artikkelen? Ikke glem å del