Hvor trygge er vaksiner?

  • Skrevet av Margit Vea
  • 19. september 2019

Dette er kronikken jeg hadde i Haugesunds avis 18. september, en kommentar til nyhetssaken om meg og Stensland som sto på trykk 9. september. Her forteller jeg også hvorfor jeg har begynt å engasjere meg i dette temaet.
—————

Sannheten er at vaksiner redder liv, sier Stensland til Haugesunds avis 9. september. For å sitere Friedrich Nietzsche, så finnes det ingen absolutte sannheter i vitenskap. Det er det som skiller vitenskap og religion.

Er troen på vaksiner blitt en religion, siden det ikke er lov å stille spørsmål om sikkerheten ved vaksiner er god nok? Kan den absolutte tro på at vaksiner redder liv, og aldri skader eller tar liv, knuse fakta som betviler denne sannheten? Vitenskapen forholder seg ikke evige sannheter basert på tro, men lager hele tiden bedre forklaringer. I dag er vi mange som mener forklaringene i forhold til vaksiners fortreffelighet ikke er gode nok.

Vaksiner er det beste virkemiddelet mot sykdom, opplyser Stensland. Men det var bedre ernæring, bedre hygiene og rent vann som bidro til at dødeligheten av barnesykdommer sank dramatisk på 1900-tallet. Og det skjedde stort sett før vaksinene ble introdusert.

Ingen kan benekte at vaksiner har bivirkninger og kan gi alvorlig sykdom. Mødre i USA og England har det siste året organisert seg for å nå ut med historier om babyer som dør, ikke av meslinger, men av vaksiner. I det offentlige helsevesenet vurderes ikke vaksine som medvirkende dødsårsak, for sannheten er at den er trygg selv om babyene var friske i forkant, fikk feber og ble syke rett etter vaksinering. Dødsfall registreres som krybbedød. Mødrene engasjerer seg for å forhindre at andre skal oppleve samme marerittet som de selv har opplevd. Stensland har sikkert ikke hørt mødrenes hjerteskjærende historier, om hvordan helsevesenet avskriver enhver forbindelse med vaksiner. Amerikanske barn får flere vaksiner og tidligere enn barn i Norge. Spedbarnsdødeligheten i USA er blant de høyeste i den vestlige verden.

Det er viktig at folk er klar over hvordan Stensland omtaler sine meningsmotstandere. Stensland forteller han ikke kritiserte andre enn Aftenbladet. Når Stensland på twitter omtaler kronikken min som søppel, fake news og skremselspropaganda, er det også kritikk mot meg som forfattet den. Å kalle meg for en utdannet idiot, kan ikke forstås som noe annet enn at det var rettet mot meg. Jeg varslet ikke om Stensland på bakgrunn av innlegg han hadde i Aftenbladet, som Aftenbladet antyder i H-avis. Jeg debatterte i Aftenbladet, ikke Stensland, han sjikanerte på twitter. En kronikk med Stenslands språkbruk hadde nok ikke kommet på trykk i Aftenbladet. Jeg varslet Høyre for å gjøre dem oppmerksom på hvordan en profilerte politiker i partiet uttrykker seg offentlig. Er Høyre komfortabel med å ha en kollega med så dårlig ordforråd, som ikke evner å ta en ryddig diskusjon om et omdiskutert tema? Farmasøyten Stensland er så farget av følelser i forhold til vaksinedebatten. Høyre hadde nok vært tjent med å finne en annen person til denne viktige oppgaven.

I kjent hersketeknisk stil sier Stensland at jeg har tatt til meg en eksperttittel. Hvor har han det fra? Jeg har aldri sagt jeg er vaksineekspert, men jeg lener meg på eksperter. Noen spør seg sikkert hvorfor jeg engasjerer meg i temaet vaksinesikkerhet. I senere år har behovet for kostholdsveiledning i forbindelse med sykdom, spesielt autoimmune sykdommer, økt dramatisk. Flere forskere, for eksempel Chris Exley), Christopher A, Shaw og Yehuda Shoenfeld stiller spørsmålet om vaksiner kan være en medvirkende årsak til den dramatiske økningen av autoimmune sykdommer.

Veiledning om hva barnet bør spise når det har en immunrelatert sykdom, når barnet blir syk av mat, ikke tåler hverken melk, korn eller egg, er til stor hjelp for mange. Rene råvarer og sprøytefri mat minker belastningen av tungmetaller og andre giftstoffer som glyfosat. Det beste hadde selvfølgelig vært om barnet i utgangspunktet ikke hadde fått autoimmune sykdommer som for eksempel astma, allergi, matintolerense, ME, for ikke å snakke om ADHD og autisme. Det ligger mye helsefremming i å se hva som er årsaken til at barn får disse sykdommene, og jeg mener vi kan hjelpe flere barn om vi setter søkelyset på årsakene. Kan vi si med sikkerhet at vaksiner er trygge og ikke forårsaker autoimmun sykdom? Forskning som er gjort på aluminium i vaksiner, utelukker ikke at aluminium forårsake autoimmun sykdom hos både barn og voksne, også betennelse i hjernen (encefalopati – en bivirkning oppført i felleskatalogen).

Aftenbladet var nok klar over at det ville komme reaksjoner på kronikken min 19. Juni i år. Når Aftenbladet sier til H-avis at de ikke er et organ for vaksineskeptikere, så lurer jeg på hvem det er som er vaksineskeptiker? Er jeg, som stiller spørsmål ved vaksinesikkerheten, en vaksineskeptiker? Jeg er forundret over mangel på kritisk journalistikk overfor en mektig farmasi- og vaksineindustri som ikke utfører nødvendige tester på produkter som injiseres i barn over hele verden, at den totale belastningen for alle vaksiner som gis ikke er testet. Vaksineindustrien og CDC, (Center for Disease Control and Prevention i USA, som godkjenner vaksiner, også brukt i Norge, og som har 56 egne patenter på vaksiner), er tjent med at debatten omtales som to motpoler – som Aftenbladet insinuerer. Stensland ønsker bevisst å polarisere, han som sammenligner oss som stiller spørsmål rundt vaksiner, med dem som tror jorden er flat. Vi tillegges ekstreme meninger. Jeg er ingen stri motpol, men gir meg ikke før jeg får svar på spørsmålene jeg har.

På vegne av alle barn, ungdommer og voksne som har opplevd bivirkninger fra vaksine: det er på tide å spørre oss selv om vi gjør det som er godt og riktig. Ordene fra Hippocrates: Fremfor alt; gjør ingen skade, er like aktuelt i dag som før.

Likte du artikkelen? Ikke glem å del