Helsevennlig fisk

  • Skrevet av Margit Vea
  • 12. juni 2013

Under arbeidet med min siste bok «Fiskretter for hele familien», leste jeg en del nedslående rapporter og forskningsresultater om miljøgifter i fisk. Fisk er i utgangspunktet både helse- og miljøvennlig mat, men moderne fangstmetoder, dumping av fisk, overfiske og oppdrett av fisk er dessverre ressurskrevende og forårsaker store klimagassutslipp samt store skader på det marine økosystemet. Fisken er vakrest og trives best i sitt naturlige element. Villfisk smaker også best, men dessverre er flere fiskeslag utrydningstruet. Enkelte fiskeslag har også et høyt innhold av miljøgifter.

Advarer gravide, barn og unge å spise oppdrettslaks

Miljøgifter er vanskelige å bryte ned og kan hope seg opp i dyr og planter over tid og gjøre fisken uspiselig. Dette skjer når opptaket av et stoff i en organisme er større enn nedbrytningen og utskillelsen av det. Mange av miljøgiftene er menneskeskapte, slik som polyklorerte bifenyler (PCB) og DDT. Andre miljøgifter har naturlig opphav – det gjelder blant annet tungmetaller og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Selv om disse stoffene opprinnelig er naturlige, kan de komme opp i uønsket høye konsentrasjoner i miljøet, ofte som et resultat av menneskelig aktivitet. Vanlig laksefôr består blant annet av uraffinert fiskeolje som inneholder miljøgifter som PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere, som blant annet kan føre til overvekt og diabetes.

Fagfolk er redd for at høyt inntak av miljøgifter også kan føre til konsentrasjonsproblemer, nedsatt intelligens og ADHD. Innholdet av omega 3-fettsyrer har vært det store argumentet for å spise oppdrettslaks. Men på grunn av oppdrettsfôret, som er 70 % vegetabilsk, er mengden Omega 3-fettsyrer kraftig redusert de siste ti årene. Ukesbehovet dekkes derfor ikke lenger av to måltider med laks, men fire.

I Aftenposten denne uken advarer flere norske leger og internasjonale eksperter kvinner og barn til å spise oppdrettslaks. Spesiallege Anne-Lise Bjørke mener det er usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder, og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide. Organiske miljøgifter (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegg, er skadelige – spesielt for spedbarn.

Det har lenge vært mistanke om en negativ effekt på hjerneutviklingen er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ.

Løsningen er at oppdrettsnæringen bruker fôr uten miljøgifter. Ulike teknikker for å raffinere og fjerne miljøgifter finnes allerede, og tran er ett eksempel på raffinert fiskeolje. Vi som spiser fisken må stille krav, kreve fisk som er fri for miljøgifter, holder god kvalitet og som er etisk framstilt.

Legen anbefaler å servere barn mer makrell og sild. I boken Fiskeretter for hele familien,er det flere oppskrifter på makrell og sild. Noen av dem har allerede stått på trykk på bloggen.

Mormors makrellkaker

Og hva med stekt makrell i brød eller med potetmos? En vinner her i huset:-)

Likte du artikkelen? Ikke glem å del