Det farligste viruset

  • Skrevet av Margit Vea
  • 8. juli 2022

Har politikere gode nok engelskkunnskaper til å kunne lese kompliserte kontrakter eller medisinske forskningsrapporter ?

Dette er en gjesteblogg, et innlegg fra JTV- posten, skrevet av Jan Terje Voilaas,

Wuhan-mannen 

Husker dere Wuhan-mannen, han som fallt med ansiktet først rett i bakken, angivelig død av C19-smitte? Det kom flere slike videoer fra Wuhan tidlig i 2020, fra kaotiske sykehus og scener med døde mennesker i gatene. Årets beste skuespiller var likevel Wuhan-mannen, for han utløste panikk over hele verden, men også bullshit-alarmen hos noen. Det er nemlig ikke slik folk dør, fra stående til bakken som en staur, med mindre man blir skutt. 

Sykehuskaoset imponerte heller ikke en som har sett flere Kinesiske sykehus på ganske normale dager, og med rykter om et dødelig virus blant folk som kan gå fra normal mental balanse til ukontrollert hysteri i løpet av sekunder, så var scenene forklarlige i den forstand at her var det noe som overhode ikke stemte. Påfølgende data, statistikk, ekspertuttalelser og reaksjoner mer enn bekreftet min mistanke. 

Hva jeg ikke visste på den tiden var at WHO i 2019 samlet en rekke eksperter for å gå gjennom all global forskning rundt ikke-farmasøytiske tiltak (masker, distansering, ultrafiolett belysning, ventilasjon, isolasjon, karantene, contact-tracking, lockdowns etc) i forbindelse med epidemier og pandemier. Hva virker og hva virker ikke? Dette arbeidet førte til rapporten Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”, som er basert på 241 studier fra hele verden. 

I rapporten, som ble distribuert til alle medlemsland i desember 2019, også til FHI, konkluderte WHO med at det ikke finnes noen bevis for at slikt tiltak har noen som helst effekt for folk uten symptomer. Er man syk, så bør man holde seg unna andre, akkurat som vi har gjort siden tidenes morgen. Kort sagt, ikke symptomatisk smitte er, om det i det hele tatt skjer, helt uten betydning for smittespredning. 

Når så alle medlemsland, kanskje med unntak av Sverige, gjør nøyaktig det motsatte av hva WHO anbefaler, bør det da ikke ringe noen bjeller, for eksempel i hodet på Camilla Stoltenberg? Hvor fikk hun sine ordre fra? Hvorfor har ikke en eneste skattefinansiert helse-byråkrat i aktiv tjeneste reagert med annet enn absolutt taushet? Og hva tenker dere som ukritisk har blitt gjetet rundt som hjernedøde sauer i over to år? 

 Det er ikke bare massenes kognetive evner som degenereres jo mer totalitært og topp-tungt et samfunn blir. Dr. Mattias Desmet skriver i innledningen til sin nye bok, «The Psychology of Totalitarianism», at dette også gjelder akademia. I sin doktorgradsavhandlig avdekket han at slurv, feil og forutinntatthet, i noen tilfeller løgn og bedrageri, har blitt så utbredt innen vitenskapelig forskning at en skremmende høy andel forskere, opp til 85% i enkelte felt, ender i radikalt feile konklusjoner. 

Et godt eksempel på vitenskapelig løgn og bedrageri er CO2, som ikke kan knyttes til globale temperaturer med et eneste seriøst vitenskapelig bevis, nøyaktig som Dr. Scotese og Dr. Berner dokumenterte på 90-tallet.

Å gi Staten stadig mer kontroll over våre liv i bytte for «trygghet» og «velferdsgoder», vil til slutt ende i et fordummet folk og en tilsvarende fordummet totalitær Stat, som er to sider av samme sak. Vi ser ikke dette enda i Norge, men hva skjedde i de åpne, frie og menneskerettighetsfokuserte demokratiene Australia og Canada da folk protesterte? Hva skjer i Holland nå? Da viser Staten sitt sanne ansikt, og det vil Staten gjøre også i Norge om den settes på prøve. Et sikkert tegn er om man ofte hører folk si «Vi kan jo ikke gjøre noe». Det er under slike nivåer av personlig ansvarsfraskrivelse at sosiopatene får fritt spillerom. 

FHI’s advarsel 

Jeg har allerede kommet til den konklusjon at både C-19 viruset, om det i det hele tatt eksisterer, og mRNA-vaksinene er biologiske våpen brukt mot menneskeheten i den hensikt å redusere den globale befolkningen. Jeg er ikke alene i den konklusjonen. Internasjonale kapasiteter som Dr. Yeadon, Dr. Fuellmich, Dr. Laibow, Dr. Merritt, Dr. Mikovits og hundrevis av andre har kommet til samme konklusjon. 

Karen Kingston og spesielt Dr. David Martin går likevel hakket lenger, for de kan nå BEVISE at min og andres konklusjon er korrekt. Det vil ta for lang tid å gå gjennom bevislisten her, så jeg lar Kingston og Martin selv få presentere dem (klikk på linkene og se videoene, også de over). Det jeg imidlertid vil nevne her er at forbryterne selv, ifølge Dr. Martin, sier de sikter mot 700 millioner mRNA-dødsfall globalt, hvilket kan bety opp mot 100 millioner vaksinedrepte i USA alene.

Dr. Martin presenterete for øvrig sine funn for en federal domstol i Utah 6 Juli, og hans forslag til tiltale kan dere lese her. 

Hvor høy andel er 700 millioner av samtlige som er mRNA-vaksinert? Ifølge «Our World in Data», er nå 4,8 milliarder mennesker fullvaksinert, men langt fra alle med mRNA. Kina og Russland tillater ikke mRNA-vaksiner og deres vaksiner har også blitt tilbudt i andre land. Hvis jeg korrigerer for dette og sier at 25% av vaksinedosene gitt utenfor Kina og Russland ikke er mRNA-vaksiner, så kommer jeg til at ca. 2,4 milliarder mennesker er mRNA-vaksinert. Det betyr at personene bak denne forbrytelsen sikter mot at 30% av dem skal dø innen utgangen av dette 10-året. 

Det bety i så fall rundt 1,2 millioner mennesker i Norge og det inkluderer ikke vaksineskader og tar heller ikke hensyn til utflytting, fødselsunderskudd, energi- og matmangel, krig, nye vaksinasjonsrunder og andre katastrofer som kan ramme. I utgave 19 antydet jeg en mulig befolkningsreduksjon på «opp mot» 25% i Norge, så var det ingen overdrivelse, ifølge Dr. Martin. 

Er det denne potensielle katastrofen FHI advarer mot, godt gjemt på side 66 i sin rapport av 3 Mars 2022? 

Det farligste virus som eksisterer 

Ingen vet med 100% sikkerhet hva som vil skje før det skjer, men hvis vi bruker den kunnskapen vi har som utgangspunkt for en projektering inn i fremtiden, så kan man danne seg et rimelig godt bilde. Problemet er at folk flest har svært begrensede kunnskaper uten å skjønne selv det. Derfor ser folk til Staten for svar, den samme Staten som forgifter og dreper sine egne på vegne av Big Pharma, uten at Staten nødvendigvis vet hva den gjør, spesielt ikke den politiske delen av maktapparatet. 

Jeg følger ikke med i norsk politikk, men har i det siste blitt gjort oppmerksom på stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra FRP. Wiborg er 38 år gammel, har 9 års erfaring som stortingsrepresentant på en plattform som består av videregående skole og fem års yrkeserfaring som restaurantarbeider og abonnements- og annonse-selger. Jeg lurer på om Wiborgs engelsk-kunnskaper er på et nivå hvor han kan lese kompliserte kontrakter som for eksempel kontrakten med Pfizer, eller medisinske forskningsrapporter eller patenter skrevet på komplisert engelsk? Vil han kunne følge og forstå noen av videoene jeg over har gitt dere lenker til? Kan han lese og skjønne en bok på engelsk som er mer komplisert enn Morgan Kane? 

Jeg var skipsfører i handelsflåten før jeg fyllte 26 og leste James Joyce på engelsk 10 år senere, men selv da var kompliserte kontrakter, forskningsrapporter, patenter og denslags langt over min språklige kapasitet. 

Det er først nå, etter nesten 20 år med engelsk som arbeids- og dagligspråk, at jeg kan gå løst på denslags, fremdeles uten å skjønne absolutt alt. Min bror, som er oppegående så det holder, innrømmer at hans engelsk ikke er god nok til å følge alt materiale jeg deler med han og dere, til tross for at han er lærerutdannet med mange års erfaring. Hvor stor del av befolkningen befinner seg i samme situasjon? 90%? 95%? 

Min bror forteller videre at han skjønner at det jeg skriver er både riktig og viktig, bevisene jeg presenterer forteller han det. Likevel så sliter han hele tiden i spennet mellom det jeg forteller og historien dere blir indoktrinert med hver eneste dag hjemme i Norge. At tilliten til «systemet» i realiteten er fullstendig ødelagt, er forståelig nok ekstremt vanskelig å ta innover seg. 

Hva da med Stortingsrepresentantene i et land hvor pressen er tvunget til taushet i en lang rekke saker, spesielt C19-stupidemien og mRNA-vaksinene, og hvor samtlige beslutninger av stor betydning for landets innbyggere tas av ikkevalgte teknokrater utenfor landets egne grenser? PÅ ENGELSK? 

Hvor mange stortingsrepresentanter skjønner at Norge i realiteten er konkurs, når ikke engang økonomi-utdannede (BA-grad fra BI) og daværende finansminister Siv Jensen skjønner «fractional reserve lending»? Hvor mange skjønner at landet sannsynligvis er på vei mot en helse-katastrofe av bibelske proporsjoner? Hvor mange blant dem har skjønt hva hva CO2 virkelig er, hva gassen gjør og ikke gjør, og hvorfor det er kollektivt selvmord å kraftig redusere mengden i atmosfæren, nøyaktig som de har vedtatt å gjøre? Hvor mange av våre stortingspolitikere skjønner hva tidligere utenriksminister og neocon Mike Pompeo’s siste tale i Hudson Institute kan bety for vårt lands sikkerhet og fred? 

Når folket fordummes, så gjelder det de fleste, også i den politiske klasse og i resten av maktapparatet. Kombineres dette med individuell ansvarsfraskrivelse (vi kan jo ikke gjøre noe), avhengighet, mangel på kritisk tenking og tillit til et fordummet og bevæpnet maktapparat, så er det oppskriften på katastrofe. Selv FHI advarer, godt skjult i en rapport knapt noen leser. Uberettiget tillit kan være det dødeligste virus i verden. 

Bukken og havresekken 

I millioner av år har mennesket overlevd uten en farmasøytisk industri. Det er kun de siste 100 årene denne industrien har vokst, og det til et punkt hvor den har tatt over og fullstendig dominerer og kontrollerer hele det globale helsesystemet, bokstavelig talt fra vugge til grav. 

Big Pharma’s motiv er profitt, i tillegg til makt og innflytelse, for det gir enda høyere profitt. Fører friske mennesker til profitt? Nei, kun syke mennesker fører til profitt. Er det da utenkelig at Big Pharma gjør oss sykere og ikke friskere? 

Hvem tror dere skriver dagens lærebøker i medisin? Hvem tror dere de fleste norske leger egentlig jobber for? Hvem tror dere har mest innflytelse på Helsedirektoratet, Legemiddelsentralen og Folkehelseinstituttet? Hva med WHO, FDA, CDC og resten av verdens helse-byråkrati? Hvem tror dere har mest innflytelse på den enkeltes helsesituasjon? 

Har noen lurt på hvorfor f.eks. kreft, ADHD, psykiske lidelser, allergier og obligatorisk medisinering har vokst i takt med fremveksten av Big Pharma? Er det tilfeldig at hvert barn i USA nå får 63 vaksinedoser før voksen alder, mot 14 for bare noen år siden? Har kloden blitt 80% farligere nærmest over natten? 

Big Pharma er ikke den eneste bransjen som sier en ting og gjør noe helt annet. Snørr- og Tårebransjen er en annen. Jeg tenker på sektoren som utgjøres av flere millioner små, store og enormt store humanitære organisasjoner, som etter min erfaring er: Vestens største parkeringsplass for mennesker som langt på vei er ubrukelige i andre sektorer. 

Deres jobb er å hjelpe fattige mennesker på forskjellig vis, spesielt få fattige mennesker ut av fattigdom. Lykkes de? Nepal, som de siste 40-50 årene har hatt en humanitær organisasjon i virksomhet per 400 innbyggere, er fremdeles et av verdens fattigste land. Jeg er sikker på at mange andre land erfarer det samme. 

Et annet eksempel; i 2013 lempet Kina alle internasjonale hjelpeorganisasjoner ut av landet, noe India, Thailand og flere andre land har forsøkt å gjøre, uten å lykkes. Styrtet Kina ut i fattigdom? 

Vi ble ikke kastet ut, men ble i stedet både i 2013 og 2014 hedret med den nasjonale prisen «Outstanding Project Award» for vårt arbeid i Qinghai, ganske enkelt fordi vi gjør hva vi sier; å bidra til at fattige familier løfter seg selv ut av fattigdom ved å satse på egne barns utdanning. Vår jobb er å gjøre utdanning umotståelig gøy og spennende, som er enkelt, krever minimal innsats og ikke koster mer enn noen få norske månedslønner i året. Resten går helt av seg selv, i stadig økende fart. 

Det kommer alltid ned til det samme, vår individuelle evne til å ta ansvar, observere, reflektere, tenke kritisk, lære, være ærlige med oss selv og andre, oppdage bullshit og formidle erfaring og kunnskap. Konsekvensene av å overlate dette til byråkrater, politikere og andre med makt, vil uten unntak ende i katastrofe. 

Siste nytt fra FHI og SSB 

Tabellen under er delt i 3 perioder: 1) fra første C19-smittetilfelle til første vaksinedose, 2) fra første vaksinedose til fullvaksinering og 3) fra fullvaksinering t.o.m 30 Juni 2022. Tallmaterialet her er fra FHI som bruker PCR-testen som ikke skiller mellom dødt og levende materiale, og som gir over 90% falske positive ved mer enn 25 fordoblede forstørrelser. Vi kan altså ikke stole på disse tallene, spesielt smittetallene, da psykologi også spiller en rolle som vi tydelig ser fra periode 2, hvor smitten var minimal og sikker skyldes at flere og flere trodde de ikke kunne smittes da de var fullvaksinerte. Dette sagt, 79,6% av alle C19-smittede og 89,1% av alle C19-døde har kommet ETTER at vaksineringen startet. C19-smittede og C19-døde per dag er opp henholdsvis 381% og 724% når P3 sammenliknes med vaksine-frie P1. 

Selv om vi ikke kan stole på PCR-baserte data, så er det et faktum, ifølge SSB, at 3,798 flere mennesker har dødd i Norge de siste 11 månedene (335 dager) enn det som er normalt (snittet fra 2016-2020). Dette gir en overdødelighet på 10,1% i perioden, da med en topp i november (+20,6%) og mars (+17,3%). Noe liknende har ikke skjedd i Norge i noen tilsvarende 11-måneders periode i de 22 årene jeg har data fra. 

Overdødeligheten begynte i juli i fjor, kom i to bølger, men selv nå i mai var den på +9,5%, til tross for at vinterens angivelige smittebølge blant hovedsakelig fullvaksinerte, da forlengst var over. Tilsvarende, og tildels betydelig høyere overdødelighet, rapporteres fra mange andre land, og disse landene har det til felles at alle bruker mRNA-vaksiner. Notér også at de land som nå opplever Monkeypox-spredning, er de samme landene hvor Pfizer er hovedleverandør av C19-vaksiner. Er det lenger noen tvil om hva den virkelige årsaken er? 

Utøya 2.0 

3,798 flere døde på 335 dager tilsvarer 11,3 døde hver dag eller 79,4 hver uke. Det er 15% høyere enn Utøya-tragedien hver eneste uke i 48 uker på rad, med antall kronisk skadde enda høyere. Tragisk for ofre og pårørende, men åpentbart helt okay for resten så lenge det skjer uten materielle skader og bråket fra et skytevåpen. Det har Big Pharma og deres håndtlangere forsikret seg mot i hemmeligstemplede kontrakter. 

Hvis Erlend Wiborg leser dette, vil han nok henvise meg til psykiatrien. Wiborg synes ikke å skjønne at han og resten av Stortinget, sammen med Camilla Stoltenberg og FHI, er fanebærere i et opptog med over fem millioner mennesker dummet så ettertrykkelig ned at de lar dette skje uke etter uke, uten å løfte en finger. Denne kortesjen er nå på vei mot en fremtid de selv har skapt, og følgelig også fortjent. Fortvil likevel ikke; nye vaksinedoser er like om hjørnet, akkurat som i Canada. Det er også høsten, vinteren og Utøya 3.0. 

P1: From first C19-infected to first vaccinated

P2: From first vaccinated to fully vaccinated (70% or higher) P3: From fully vaccinated to July 6th, 2022

Sources: Worldometers 

Our World in Data 

Likte du artikkelen? Ikke glem å del