Den nye kostholdsplanen må handle mer om praktisk matlaging

  • Skrevet av Margit Vea
  • 22. mars 2016

Uken før påsken deltok jeg på konferansen Måltidsglede – sunt for alle, i Stavanger. Tre ministre åpent konferansen og var skjønt enige om at det var viktig at vi spiser måltidene sammen, og at vi spiser sunt. Bent høye vil gjøre barn til matagenter. Per Sandberg er opptatt av at vi skulle spise mer fisk, men utfordringene med oppdrettsfisk, vår nye «olje», var ikke noe tema under konferansen. Landbruksministeren, Jon Georg Dale snakket deriomt mer om bærekraft og miljø enn jeg hadde forventet – det var tillitsvekkene.

Gunhild Stordalen var kanskje den på talerlisten som skulle representere den «grønne» siden. I sitt innlegg henviste hun blant annet til min mentor Michael Pollan, hans anbefaling om å spise mat, mer planter og ikke spise for mye. Andreas Viestad pratet om antidietten- den beste dietten som handler om å spise mat. Men hva er mat? Det er vel det som ofte er problemet. Mye av det som kalles mat i dag, er ikke ordentlig mat. Michael Pollan har skrevet mye om dette temaet, og takker blant annet sin mor som lærte ham at smør var bedre en margarin. I den nye kostholdsplanen håper jeg virkelig at smør anbefales fremfor margarin, og at det er smør skal gi barna større måltidsglede i årene som kommer. Det snakkes fremdeles om at vi spiser for mye av det «dårlige» metta fettet, men myndigheten må slutte å omtale alt metta fett som dårlig fett. De må slutte å snakke om næringsstoffer, men om mat. Det er mat vi spiser. Dårlig fett er ødelagt fett og puttes i dårlig mat. Fettet i smøret er godt, og godt fett får vi også i oss hvis vi spiser fisk og dyr som har spist god mat.

Matglede og måltider som bidrar til fysisk og psykisk helse blir også et viktig tema i den nye handlingsplanen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. Under konferansen ble vi presentert for forskning på hvor viktig det var at eldre fikk mat som var god og at de også får spise med andre. Jeg savner igjen et fokus på de minste i samfunnet, gruppen som spiser mest industriprodusert ferdigmat av alle i befolkningen.

Målet med konferansen var å få innspill fra næringslivet, frivillige organisasjoner og det offentlige på hva som er viktig å ha med i en ny handlingsplan om kosthold. Jeg har mange innspill. Å øke kunnskap om praktisk matlaging hos småbarnsforeldre, vil være et godt tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen.Det var mye snakk om praktiske tiltak på konferansen. Det blir spennende se om de nye tiltakene i handlingsplanen vil dreie seg mer i en praktisk retning slik at praktisk kunnskap om mat og råvarer vil øke i befolkningen. Bent Høye nevnte det å lære opp barn til å bli matagenter, – et svært godt forslag. Dette er noe vi, Margit Vea AS, har holdt på med i flere år, og vi blir gjerne med helseministeren for å lære opp nye agenter!

Likte du artikkelen? Ikke glem å del