Biologisk angrep forkledd som pandemi?

  • Skrevet av Margit Vea
  • 9. april 2023

Jonathan Jay Couey PhD er en mikrobiolog med base i Pittsburgh, PA. Han sier kunnskapen om biologi må økes i befolkningen, så vi ikke nok en gang blir lurt til å tro at vi har en farlig pandemi, et smittsomt virus.

Couey presenterer en hypotese om at pandemien egentlig er et biologisk angrep. Mennesker verden over lever allerede med 200 kjente koronavirus og flere ukjente som vi ennå ikke har identifisert eller testet for. Immunsystemet vårt har utviklet seg sammen med virus gjennom tusener av år.

Noen koronavirus forårsaker vanlig forkjølelse, influensa og luftveissykdom som vi alle er vant til. Et velfungerende immunsystem vet hvordan det skal takle dem uten nevneverdige symptomer og kun unntaksvis alvorlig sykdom i løpet av livet.

Denne presentasjonen er skrevet ut fra Coueys funn, og oversatt til norsk av Teo Jacobsen. Couey har ukentlige foredrag om biologi slik at vi bedre skal forstå hva som er mulig og hva som ikke er mulig å få til vedrørende virus.

Dette er  Soulbee3s Substack- blogg.

I presentasjonen linker Soulbee3 til en video av Dr. Giordano som arbeider for det amerikanske forsvaret. Han forklarer hvordan de kan skape inntrykk av, lure folk til å tro at vi har en pandemi. Couey forklarer hvordan de har gjennomført det, – han kommenterer videoen.

Og her er den norske versjonen av Soulbee3s sammendrag av Jonathan Coueys hypotese i PDF- format:

Jonathan Jay Coueys hypotese

Her er en presentasjon av Jonathan Jay Couey og hans arbeid: våtmarked eller lablekkasje

Vil du støtte arbeidet mitt?
Vipps: 792562

Likte du artikkelen? Ikke glem å del