Barnevaksiner

  • Skrevet av Margit Vea
  • 8. februar 2023

Flere foreldre ønsker informasjon om potensielle bivirkninger av vaksiner som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. De ønsker å kunne ta et informert valg om barnet skal vaksineres eller ei. 

Her er en kort oversikt over kritisk litteratur, studier om temaet som jeg selv har lest, og nettsider jeg følger:

Først en norsk bok: Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen, skrevet av Trond Skaftnesmo. Boken handler ikke kun om koronakrisen, men tar for seg også flere vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, om hva vaksiner inneholder, historie m.m.
Jeg fikk skrive etterordet til boken. 
En bok som viser historien til vaksineutviklingen, Dissolving Illusions, av Suzanne Humphries er kjent og full av fakta og statistikker, som blant annet viser at flere sykdommer sank betraktelig før vaksinene ble innført.
Her er en film om temaene fra boken. 
Og her er en oversikt over grafer som fremstilles i boken. Grafer som viser at dødeligheten hadde allerede sunket dramatisk grunne bedre ernæring og hygiene, før vaksinene ble innført.

I denne boken skriver Cowan om de ulike vaksinene: Vaccines Autoimmunity and the Changing Nature of Childhodd Illness, av Thomas Cowan.

Boken til Robert s. Mendelsohn, How to reise a healthy child… in spite of your doctor, ble utgitt allerede i 1984. Hadde jeg hatt den boken tilgjengelig da jeg selv hadde små barn, hadde jeg hatt nok informasjon og fått mot til å følge min egen overbevisning.

Nettside på norsk
Fritt vaksinevalg

De har blant annet skrevet mye om meslinger, hatt noen innlegg i Aftenposten. Du kan søke etter tema på siden.

Andre nettsider:
Childrens Health Defence – de har jobbet med temaet i mange år, mange artikler og linker til forskning. De har vunnet flere rettsaker i forbindelse med vaksinebivirkninger.
Denne filmen viser mange vitnesbyrd fra foreldre:
https://vaxxedthemovie.com
Her finner dere studie som er gjort av en lege, Dr. Paul Thomas, som har hatt både vaksinerte og uvaksinerte i sin praksis – ganske tydelig hvor stor forskjell det er på generell helse.
Her er også lagt ut flere grafer hvor de sammenligner vaksinerte og uvaksinerte.
https://www.doctorsandscience.com/uploads/1/3/5/8/135856265/493703325-vx-vs-unvx-graphs.pdf

Påstanden om at vaksiner ikke forårsaker autisme, blir gjentatt i det uendelig. Ikke en av studiene de henviser til stiller viktige spørsmål som for eksempel dette: En forelder tar barnet sitt til barnelege. Barnet får flere vaksiner. Foreldrene rapporterer at barnet endrer seg og barnet blir senere diagnostisert med autisme. Ved å ikke prøve å forstå hva som skjer med disse barna, ser disse studiene ut til å ha blitt gjort hva de kan for å forsvare vaksineprogrammet, på samme måte som tidlige studier av sigaretter og lungekreft aldri viste en sammenheng, derimot støttet tobakksselskapene.

Her er en oversikt over 14 studier som forteller noe annet. De har delt studiene i to deler: studier som omhandler Thimerosal (kvikksølv) i vaksiner, og studier som omhandler en enkelt vaksine, MMR (meslinger-kusma-røde hunder).

Kan vaksiner være en årsak til at kroniske sykdommene øker i omfang? Det er påfallende at norske myndigheter ikke stiller dette spørsmålene.Data viser også at så og si alle tilfeller av krybbedød skjer innen en uke etter vaksinasjon. Jeg har (flere år siden) etterspurt norske data hos Folkhelseinstituttet og og rettsmedisiner og krybbedødekspert Torleiv Rognum, men ikke fått svar.

Her kan du se og høre en samtale, diskusjon om disse funnene, hvor blant annet Dr. Paul Thomas deltar.

Ørebetennelser, Otis Media

Jeg har blant annet vært i kontakt med flere ørespesialister i landet for å få en oversikt over ørebetennelser over de siste tiårene, Otis Media, men det er vanskelig å få tak i tall. Dette er noe de burde fått oversikt over og forsket på for lenge siden.

De har heller ikke sammenlignet generell helse blant vaksinerte og uvaksinerte barn i Norge, noe som burde vært en enkel sak, via MOBA, mor og barn undersøkelsen.
Det bør også være en enkel sak å undersøke mikrobiomet/tarmfloraen til barna før og etter vaksinasjon. 70% av immunforsvaret sitter i tarmveggen, og hvis vaksiner påvirker immunforsvaret, er det vel ikke så rart om mikrobiomet påvirkes også.

Jeg skrev en sak på min egen nettside om barn og rotavirusvaksinen. På nettsiden ligger også flere andre saker, blant annet en sak hvor jeg referer til flere forskere og leger som nå går ut og innrømmer at de ikke har fulgt godt nok med i forskningen på vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Vil du støtte arbeidet mitt?
Vipps: 792562

Likte du artikkelen? Ikke glem å del